Camping Batenstein
Facebook Camping Woerden Batenstein

Seizoen kamperen

Seizoen kamperen 2019

Seizoen kamperen van 29 maart tot 27 oktober.

Tent tot 20 m²

Toercaravans tot 7.35 mtr. excl. dissel

A-locaties 46/55, 57/63, 71/86

Hond per seizoen

Elektriciteit per Kwh

Meer dan 1 bijgepl. slaap- of schuurtent

Milieuheffing meerpers. overeenkomst

Milieuheffing eenpers. overeenkomst

Toeristenbelasting per plaats 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Wijze van betalen voor nieuwe seizoen kampeerders:


Indien een overeenkomst m.b.t. 2019 met de nieuwe seizoen kampeerder in 2018 wordt aangegaan, dan geldt het bovenstaande.

Indien de overeenkomst pas in 2019 wordt aangegaan, dan betaalt de nieuwe seizoen kampeerder 50% bij het aangaan van de overeenkomst en 50% op uiterlijk 15 maart 2019.

 

Voorwaarden seizoen plaatsen

Geheel in de geest van Artikel 1h van de "Recron-voorwaarden voor Seizoenplaatsen", het volgende:

Teneinde oneigenlijk gebruik van seizoenplaatsen  tegen te gaan, hebben wij hier een aantal van de genoemde voorwaarden verder uitgewerkt :

De seizoenplaats recreatief gebruiken wil zeggen: 

  • dat Uw kampeermiddel er gedurende het hele seizoen mag staan. (214 dagen)

  • dat u er niet permanent mag wonen of verblijven. (voor permanente aanwezigheid  hanteren wij andere tarieven).

  • dat U er geen beroep of bedrijf mag uitoefenen.

  • dat U de plek niet voor opslag mag gebruiken.

  • dat U er geen onder- of wederverhuur mag plegen. Huurders en gebruikers zijn dezelfde personen.


Inschrijven op een seizoenplaats kan met een gezin tot maximaal 6 personen.

  • Een ouderpaar en vier tot dat eigen gezin behorende kinderen, met een maximum leeftijd van 21 jaar.

 Met leegstand wordt bedoeld, dat het kampeermiddel van de kampeerplaats is weggehaald.

Onze hovenier onderhoudt en maait de algemene paden en weiden. Als seizoenkampeerder houdt u dus zelf uw individuele tuintje bij.


 


 

Bestaande seizoen kampeerders

Wijze van betalen voor bestaande seizoen kampeerders die hun plaats prolongeren:

Het eerste aanbetaling dient voor uiterlijk 15 augustus 2018 bij ons binnen te zijn op ABN-AMRO rekeningnummer NL 26 ABNA 051 57 41 817 ten name van Camping Batenstein. Bij de eerste aanbetaling dient u tegelijkertijd de milieuheffing te voldoen. De tweede aanbetaling voor uiterlijk 15 januari 2019.  Daarna dient de laatste betaling uiterlijk 15 maart 2019 aan ons overgemaakt te zijn. 

Nieuwe seizoen kampeerders

985.00

985.00

1218.00

gratis

0.35

150.00

35.00

17.50

53.58